Dalcom d.o.o.

Dalcom društvo s ograničenom odgovornošću - Split
Skladište: Zoranićeva 45, 21210 Solin

tel: 021 459-795
fax: 021 459-794
e-mail: dalcom@dalcom.hr

OIB: 30195007789
Upis: Trg.sud u Splitu, reg.uložak MBS 06000724
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelost
Član uprave i direktor Siniša Pavlić
Žiro račun: HR1923600001101462382, Zagrebačka banka

Radno vrijeme skladišta pon – pet: 8.00 – 16.00

    Vaše ime (obvezno)

    Vaš email (obvezno)

    Firma (obavezno)

    Predmet

    Vaša poruka