Registracija

Tko se može registrirati i postati naš kupac?

sigurnost

 

 • Pravne osobe (doo, jdoo, dd...)
 • Fizičke osobe (vlasnici obrta )
 • Javne ustanove (škole, bolnice, dječji vrtići...)
 • Udruge, sindikati ...

 

Potrebna dokumentacija:

Za trgovačka društva:

 • Preslika rješenja trgovačkog društva
 • Preslika obavijesti o razvrstavanju
 • Preslika potpisnog kartona banke
 • BON 2 (ne stariji od 30 dana)
 • Ovjerena bjanko zadužnica

Za obrtnike:

 • Preslika rješenja o obrtu
 • Preslika obrtnice
 • Preslika potpisnog kartona banke
 • Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta
 • BON 2 ( ne stariji od 30 dana)
 • Ovjerena bjanko zadužnica

Kako se registrirati:

Molim da ispunite kontakt formu:

  Naziv firme/obrta (obvezno)

  Ulica i broj (obvezno)

  Grad (obvezno)

  Poštanski broj (obvezno)

  Država (obvezno)

  OIB (obvezno)

  Odgovorna osoba (obvezno)

  Telefon (obavezno)

  Fax

  Mobitel

  Djelatnost (obavezno)

  Broj prodajnih mjesta (obavezno)

  Email (obavezno)

  Željena lozinka (obavezno)